producent zakretek do sloikow i wiatrochronow do zniczy

Kontakt

Szanowni Pa?stwo, je?li jeste?cie zainteresowani nasz? ofert?, a tak jak my stawiacie na doskona?? jako?? i dobr? cen? to prosimy o kontakt telefoniczny lub przez e- mail. Jeste?my przekonani, ?e wzajemna wspó?praca pozwoli Pa?stwu osi?gn?? wymierne korzy?ci p?yn?ce z zakupu wyrobów wysokiej  jako?ci oraz sprawnej i profesjonalnej realizacji zamówie?. Z naszej strony gwarantujemy sprawn?, poufn? i terminow? obs?ug?.

W przypadku jakichkolwiek pyta? nasi pracownicy pozostaj? do Pa?stwa dyspozycji od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8 – 16.


P.P.H.U. “HELMET”
S. Nackowski, W. Nackowska sp. jawna K?sa Masallar Çocuk Masallar?
ul. Inowroc?awska 1 88-126 Tuczno, Poland
tel. (0 52) 351 98 16, 351 98 10 fax. (0 52) 351 96 39
e-mail: biuro@helmet.pl
e-mail: marketing@helmet.pl