producent zakretek do sloikow i wiatrochronow do zniczy

Firma PPHU HELMET sp. jawna powstała w roku 1983.

Pierwszymi wyrobami były kapsle do butelek z płynną uszczelką. Od 1987 roku rozpoczęto produkcję zakrętek kontaktowych do słoików szklanych. Z czasem rozszerzano gamę oferowanych zakrętek o zakrętki sześcio-zaczepowe. Od 1994 roku zaczęto produkować wiatrochron na znicze. Na ten wyrób zakład posiada wzór zastrzeżony świadectwem ochronnym. W 1995 pomieszczenia zakładu zostały przystosowane do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym też roku zakład otrzymał status Zakładu Pracy Chronionej.

Branża opakowania, w której działa firma Helmet rozwija się bardzo dynamicznie i nadąża za potrzebami przemysłu przetwórczego jak i indywidualnego klienta. Przeprowadzone badania dowodzą, że szkło jest najzdrowszym opakowaniem dla żywności. W Europie Zachodniej najpopularniejszym opakowaniem produktów żywnościowych po okresowej dominacji tworzyw sztucznych jest szkło. Obecnie również w Polsce szkło wypiera tworzywa sztuczne stosowane jako opakowania produktów żywnościowych.

Jedynym i najlepszym zamknięciem dla opakowania szklanego jest zakrętka twist - off wykonana z atestowanych materiałów, czyli taka, którą produkuje Helmet. Nasze zakrętki przeznaczone są do zamykania słoi szklanych na zimno jak również poddanych obróbce termicznej w procesie sterylizacji lub pasteryzacji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji opakowań metalowych zapewniamy wysoką jakość naszych wyrobów satysfakcjonującą naszych klientów.

W trosce o ciągłe doskonalenie naszych produktów firma w lutym 2005 roku zakończyła wdrażanie w zakładzie systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001:2000 i otrzymała certyfikat.

W 2007 roku został zrealizowany Projekt rozbudowy hali produkcyjno magazynowej oraz zakup nowych środków trwałych, współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3

Nasza firma zyskała sobie na rynku opinię solidnego, terminowego producenta. Pozyskaliśmy wielu stałych odbiorców swoich wyrobów. W ciągu ostatnich lat przeprowadziliśmy szereg inwestycji i modernizacji naszych urządzeń, aby w pełni zadowolić wszystkich kontrahentów i sprzedawać produkt najwyższej jakości.