producent zakretek do sloikow i wiatrochronow do zniczy

Jakość

Sukces na rynku zależy od tego, jak klienci postrzegają nasze wyroby i usługi w stosunku do ich potrzeb i oczekiwań. Utrzymanie ciągłej satysfakcji klientów i uzyskanie opłacalności produkcji staje się mottem działania firmy Helmet. Naszą ambicją jest sprostanie wciąż rosnącym oczekiwaniom klientów w oparciu o powszechnie przyjęte, często surowe normy.

Powyższą misję pragniemy realizować w 2012 roku poprzez spełnienie następujących celów:

  • przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001,
  • wdrożenie i utrzymanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) zgodnie z normą PN-EN ISO 22000: 2006 i obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • staranny dobór i współpraca z dostawcami oraz wspólne dążenie do zapewnienia wysokiej jakości naszych wyrobów,
  • analizowanie nowych technologii pod kątem ich wykorzystania w procesie podnoszenia jakości produkowanych wyrobów,
  • usprawnienie obsługi klienta,
  • pomiar i analiza satysfakcji klientów z naszych wyrobów oraz identyfikacja ich oczekiwań.

Właściciel Firmy stwarza warunki i zapewnia środki, aby wszyscy pracownicy mogli w pełni angażować się w osiąganie celów Polityki Jakości.